П`ятниця, 14.06.2024, 05:07 ----------------Вітаємо Вас на нашому сайті !


Долинщина туристична

ГоловнаМій профільВихід
· RSS
Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наше опитування
Якому виду відпочинку Ви надаєте перевагу?
Всього відповідей: 85
 Про нас

Відділ інвестицій і туризму

 Відділ інвестицій і туризму є структурним підрозділом управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента України, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями голів міської і районної рад , а також цим положенням.

Основним завданням відділу є:

• забезпечення реалізації державної політики у сфері туристичної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

• здійснення аналізу результатів зовнішньоекономічної і туристичної діяльності підприємств, установ і організацій та суб’єктів підприємницької діяльності.

• розробка районних інвестиційних програм, програм розвитку туризму в районі та програми соціально-економічного та культурного розвитку району.

• проведення та участь у виставкових інвестиційних та туристичних заходах.

• здійснення рекламно-інформаційної діяльності.

• координація роботи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

• прослідковування тенденції розвитку міжнародних зв’язків району та стану виконання заходів у рамках міжнародних договорів, угод, меморандумів.

• координація роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток району.

 Відділ відповідно до покладених до нього завдань:

1) бере участь у розробці та організації виконання програм соціально-економічного розвитку району, спрямованих на розвиток туристичного продукту Долинщини, покращення інвестиційного клімату району, залучення коштів міжнародної технічної допомоги;

2) взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання інвестиційної та туристичної діяльності;

3) аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств;

4) організовує проведення інвестиційних та туристичних ярмарків, виставкових заходів на районному рівні;

5) здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами туристичної сфери норм законодавства;

6) надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності з питань туристичної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

7) бере участь у розробці заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвиту економічного та туристичного потенціалу району;

8) координує роботу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції;

9) прослідковує тенденції розвитку міжнародних зв’язків району та аналізує стан виконання заходів у рамках міжнародних договорів, угод, меморандумів;

10) координує питання щодо залучення міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток району.

Склад відділу

Табаркевич Мар’яна Володимирівна

– начальник відділу інвестицій і туризму

Перелік посадових обов’язків:

Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері, доручені відділу.

Відповідає за реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток туристичної галузі, а також з метою залучення інвестиційних коштів та коштів міжнародної технічної допомоги у економіку району.

Бере участь у розробці заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного та туристичного потенціалу району.

Аналізує інвестиційні наміри суб'єктів господарювання, на їх основі розробляє інвестиційні районні програми.

Приймає участь у розробці інвестиційного паспорту району, розробці програми розвитку туризму в районі та програми соціально-економічного та культурного розвитку району.

Координує роботу по проведенню виставкових інвестиційних заходів.

Надає методичну допомогу з питань зовнішніх зв'язків і туризму.

Аналізує тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і туристичної діяльності. Інформує райдержадміністрацію з цих питань, а в разі потреби - інші установи та організації.

Бере участь у семінарах, нарадах, тренінгах з питань інвестиційної політики та розвитку туризму.

Координує роботу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Прослідковує тенденції розвитку міжнародних зв”язків району.

Аналізує стан виконання заходів у рамках міжнародних договорів, угод, меморандумів.

Координує питання щодо залучення міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток району.

Презентує туристичні та інвестиційні можливості району.


Диндин Наталія Тарасівна

  – головний спеціаліст відділу інвестицій і туризму

Перелік посадових обов’язків:

Подає пропозиції щодо розробки програми розвитку інвестиційної діяльності та програми розвитку туризму району.

Інформує підприємства і організації району про відкриття кредитних ліній, надає консультативну і методичну допомогу з цих питань.

Приймає участь у розробці інвестиційного паспорту району.

Проводить аналіз тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і туристичної діяльності. Інформує райдержадміністрацію з цих питань, а в разі потреби - інші установи та організації.

Бере участь у семінарах, нарадах, тренінгах з питань інвестиційної політики та розвитку туризму.

Співпрацює з місцевим бізнес-центром в напрямку поширення, розвитку і реклами інвестиційно-туристичної привабливості району.

Бере участь у розробці проектів для залучення міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток району.

 Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в управлінні економіки, промисловості і власності, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

 Розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців.

 Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців.

 Проводить роботу з резервом кадрів управління економіки, промисловості і власності, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву.

 - вносить рекомендації керівнику про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).

 Готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби.

 Вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні економіки, промисловості і власності, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця.

 Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

 Розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

 Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління економіки, промисловості і власності.

 - планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі в управлінні економіки, промисловості і власності, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою.

 Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

 Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників управління економіки, промисловості і власності.

 Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

 У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

 Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.

 Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

 Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

 Готує документи для відрядження працівників за кордон.

 У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури управління економіки, промисловості і власності та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах управління.

 Здійснює організаційне забезпечення для роботи атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

 Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

 Здійснює контроль в управлінні економіки, промисловості і власності за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

 Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в управлінні економіки, промисловості і власності, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах, закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ.

 - проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів.

 - забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу.

 - здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців четвертої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень управління економіки, промисловості і власності, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації у встановленому Головдержслужбою порядку.

 - здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів).

 - розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби

 Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


Немец Олена Петрівна

– провідний спеціаліст відділу інвестицій і туризму

Перелік посадових обов’язків:

Подає пропозиції щодо розробки програми розвитку інвестиційної діяльності та програми розвитку туризму району.

Приймає участь у розробці інвестиційного паспорту району.

Розміщує інформацію щодо розвитку туристичної сфери, інвестиційної діяльності та міжнародних зв’язків на WEB- сторінці району.

Відповідає за стан інформації на WEB- сторінці з питань, що стосуються компетенції відділу.

Готує інформацію з питань зовнішньоекономічної і туристичної діяльності суб'єктів господарської діяльності району.

Аналізує результати зовнішньоекономічної і туристичної діяльності підприємств, установ, організацій, СПД та вносить пропозиції з цих питань керівництву РДА.

Проводить аналіз тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і туристичної діяльності. Інформує райдержадміністрацію з цих питань, а в разі потреби - інші установи та організації.

Бере участь у семінарах, нарадах, тренінгах з питань інвестиційної політики та розвитку туризму.

Співпрацює з місцевим бізнес-центром в напрямку поширення, розвитку і реклами інвестиційно-туристичної привабливості району.

Бере участь у розробці проектів для залучення міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток району.

Бере участь у організації фестивалів, виставок, семінарів.


Наші координати:

 каб. 8, пр. Незалежності, 5 

 м. Долина Івано-Франківська обл.

77500

 тел./факс: (03477) 2-70-63

 e-mail: doltour@ukr.net
Copyright MyCorp © 2024
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів

Погода в Долине

Наша кнопка / лінк

каталог сайтів

KАРПАТИ.INFO - KАРПАТИ.INFO - Все про відпочинок в Західній Україні і не тільки
Пошук
Онлайн перекладач
поменять
Конструктор сайтів - uCoz
^ Наверх ^